Medlemsoppdatering

Medlemsoppdatering RIL

Vi har i vært rundt i bygda og foretatt en oppdatering av medlemmer i Ronglan IL. Alle medlemmer som vi har registrert skal nå ha mottatt faktura på medlemskontingenten. (Emkelte har betalt før betalingsvarsel ble sendt ut). Har du ikke mottatt betalingsvarsel pr 1.mars og du ønsker å være medlem i Ronglan Idrettslag ber vi om at du sender oss en mail på jan.otto.sjevelas@hotmail.com slik at kan få regisrert deg som medlem.


Artikkel skrevet av Jan Otto Sjevelås den 6. Mars 2018