Invitasjon Levangermesterskap 2018

Her kommer invitasjon til Levangermesterskap på ski, individuelt og stafett. Påmeldingsfrist torsdag 8.mars til erling.ronglan@gmail.com eller 95853222. Trenger navn og fødselsår:

http://www.ronglan-il.no/control3/documents/1519748090_Invitasjon_LM_2018.pdf


Artikkel skrevet av Erling Andreas Ronglan den 27. Februar 2018