Tillitsvalgte

 

 

 

Tillitsvalgte RIL

Hovedstyret.

Leder

Maja Bentzon Skei

1 år

Kasserer

Elisabeth Rotvik

1 år

Sekretær

Marte Bjørnå

2 år

Styremedlem

Erling Andreas Ronglan

1 år

Styremedlem

Bernt Marius Rødal

2 år

1. vara

Åse Sjevelås

1 år

 

Treningssenteret.

 

Kurt Rossing

Valgt for 2 år

Jonas Holberg

Gjenvalgt for 2 år

Margareta Israelsson

Gjenvalgt for 2 år

Harald Falck Løken

Ikke på valg

Vara: Eilif Ronglan

Valgt for 1 år

 

 

 

Idrettskola

 

Torunn Rogdaberg

Ikke på valg

Ivar Veie Benkeforslag på Morten Andersen

Morten andersen valgt for 2 år

Anette Wadseth

Valgt for 2 år

Malene Lie Skei

Ikke på valg

 

 

Skigruppa

 

Erling Andreas Ronglan

Ikke på valg

Jon Sigvart Lello

Ikke på valg

Oddvar Hynne

Gjenvalgt for 2 år

Kristian Daling

Gjenvalgt for 2 år

Grete Hov

Gjenvalgt for 2 år

Vara : Forslag Hallbjørn Holberg

Valgt for 2 år

 

Redaksjonskomite`

 

Leder: Mona Lund Veie

Gjenvalgt for 2 år

Tone Flægstad

Ikke på valg

Gerd Bilstad Veie

Ikke på valg

Liv Anita Heggvik

Ikke på valg

Wenche Haugsand

Gjenvalgt for 2 år

 

 

 

 

Trimgruppa       

 

Åse Rønning Sjevelås

Ikke på valg

Sigmund Nerenge

Gjenvalgt for 2 år

Sølvi Ronglan

Ikke på valg

Bodil Worum  Vara

Ikke på valg

 

St. Olavsloppet.

 

Dagfinn Skille

Ikke på valg

Alf Dagfinn Ringstad

Ikke på valg

Stig Lynmo

Gjenvalgt for 2 år

 

Ansvarlig for løpere St. Olavsloppet

 

Hallbjørn Holberg

Ikke på valg

Gisle Holberg

Gjenvalgt for 1 år

 

 

Hytte & Banenemnd

 

Forslag: Joar Holan

Valgt for 2 år  

Erling Veie

Gjenvalgt for 2 år

Odin Veie Ringstad

Gjenvalgt for 2 år

 

Friidrettsting

 

Sigmund Nerenget

Gjenvalgt for 1 år

Kolbjørn Moe

Gjenvalgt for 1 år

 

 

 

 

Revisorer

 

Leder Ingebjørg Veie

Gjenvalgt for 1 år

Erling Andreas

Gjenvalgt for 1 år

Vara Anne Kari Ottem

Gjenvalgt for 1 år

Jon Rangul

Gjenvalgt for 1 år

 

Styreleder RIL er tillagt følgende tilleggsoppgaver:

- Utdanningskontakt

- Utsending til Ronglan Samfunnshus

- Kontaktutvalg/LIR