Styret trim

 


Styremedlem:                                      Åse R. Sjevelås
Telefon: 41020881

Styremedlem:
Sølvi Ronglan

Styremedlem:
Sigmund Nerenget

Varamedlem:
Bodil Worum