Dokumenter

Type Filnavn Dato Størrelse
Vedtekter 01.04.2010 (34 KB)
Tillitsvalgte 2015 RIL 05.05.2015 (39 KB)
Tillitsvalgte 2014 12.04.2014 (60 KB)
Tillitsvalgte 2011 17.04.2011 (28 KB)
Statutter for innsatspokal 30.03.2009 (25 KB)
Startkurs for Ronglan il 29.10.2008 (3 MB)
Skjema for medlemsregistrering 20.06.2017 (35 KB)
Referat Årsmøte 18.04.2018 18.04.2018 (1 MB)
Protokoll årsmøte 2016 23.04.2016 (349 KB)
Protokoll årsmøte 2014 28.04.2014 (63 KB)
Byggda v 06.07.2009 (402 KB)
Årsmøtereferat 2012 25.03.2012 (112 KB)
Årsmøtereferat 2011 17.04.2011 (21 KB)
Årsmøteprotokoll RIL 2013 11.04.2014 (71 KB)
Årsmøteprotokoll årsmøte 18.3.2015 05.05.2015 (21 KB)
Årsmelding trimgruppa 2015-16 19.04.2016 (10 KB)
ÅRsmelding Trimgruppa 2013 11.04.2014 (27 KB)
Årsmelding treningsentret 2015-16 19.04.2016 (32 KB)
Årsmelding treningsentret 2013 11.04.2014 (19 KB)
Årsmelding STOlavs 2013 11.04.2014 (13 KB)
Årsmelding ST Olav 2015-16 19.04.2016 (26 KB)
Årsmelding skigruppa 2015-16 19.04.2016 (55 KB)
Årsmelding skigruppa 2014 22.03.2015 (52 KB)
Årsmelding skigruppa 2013 11.04.2014 (49 KB)
Årsmelding RIL-bladet 2014 22.03.2015 (10 KB)
Årsmelding RIL hovedlag 2013 11.04.2014 (12 KB)
Årsmelding RIL bladet 2015-16 19.04.2016 (13 KB)
Årsmelding idrettsskolen 2015-16 19.04.2016 (21 KB)
Årsmelding hovedlag 2015-16 19.04.2016 (16 KB)
Årsmelding Friidrett 2014 22.03.2015 (23 KB)
Årsmelding friidrett 2013 11.04.2014 (16 KB)
Årsmelding arrangørgruppa ST Olavs 2015-16 19.04.2016 (15 KB)
Årsmelding 2014 trimgruppa 22.03.2015 (14 KB)
Årsmelding 2014 Treningssentret 22.03.2015 (32 KB)
Årsmelding 2014 ST Olavsgruppa 22.03.2015 (15 KB)
Årsmelding 2014 Hovedlaget 22.03.2015 (16 KB)
?rsm?tereferat 2010 01.04.2010 (22 KB)
?rsm?tereferat 2009 02.04.2009 (25 KB)